Tennisuitrusting

Algemene informatie

 

Blessures ontstaan doordat de belasting op een bepaald lichaamsdeel de belastbaarheid van dat lichaamsdeel gedurende kortere of langere tijd overschrijdt. De balans is verstoord, met een blessure (bijvoorbeeld spierscheur, peesontsteking, enkelbandletsel of breuk) tot gevolg.

Een dergelijke blessure is te voorkomen c.q. te minimaliseren door de belastbaarheid te vergroten, of de belasting te verlagen.

Het racket, de bespanning en de ballen die bij het spelen gebruikt worden, kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen c.q. reduceren van armblessures, omdat ze de belasting op de pols, onderarm en elleboog kunnen verlagen. Wanneer u de diverse kenmerken van rackets, snaren en ballen kent en daarmee ook de facetten begrijpt die van invloed zijn op blessures, kunt u een prima keuze maken bij de aanschaf van een nieuw racket bijvoorbeeld.

Zoals het tennisspel een evolutie heeft doorgemaakt, zo heeft ook het tennisracket een ontwikkeling doorgemaakt.
Het tennisspel werd (en wordt) steeds aanvallender, waarbij steeds lichtere en beter hanteerbare rackets worden gevraagd. Vorm, afmeting, gewicht en materiaal zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd.

Deze ontwikkeling heeft zich eigenlijk pas in de zeventiger jaren afgespeeld toen ook het oversized blad werd geïntroduceerd. Nu zien we echter dat de ontwikkeling naar oversize voorbij is en dat midsize de algemeen geaccepteerde bladvorm is.

Naast deze ontwikkeling in vorm heeft zich tegelijkertijd een ontwikkeling in materiaal voorgedaan. Vanwege de grote verscheidenheid in vormen en materialen is het kiezen van het juiste racket een persoonlijke zaak. Een racket zal qua constructie, samenstelling en speltype helemaal bij iemand moeten passen, terwijl het ook aangenaam hoort te spelen. Met name deze laatste opmerking is van belang aangezien men niet optimaal kan spelen als men niet aangenaam speelt met een racket.